The TW Network
Fighting Games
Fighter ID:
Password
Samurai Deeper Kyo
Fighting Game by Natsume / Bandai
Playstation
Worldwide
12/12/2002

Fighters
Akira
Benitora
Bontenmaru
Demon Eyes Kyo
Hotaru
Ieyasu Tokugawa
Kyoshiro Mibu
Mahiro
Makora
Migeira
Mukuro
Muramasa
Nobunaga Oda
Okuni
Saizou
Sasuke Sarutobi
Shindara
Shinrei
Shirogarasu
Yukimura Sanada
Yuya Shiina