The TW Network
Fighting Games
Fighter ID:
Password
Higurashi Daybreak / ひぐらしデイブレイク
Fighting Game by Twilight Frontier
Windows
Japan
8/13/2006
Higurashi Daybreak Kai (Windows)
Expansion game.
Japan
4/22/2007
Higurashi Daybreak Portable (Playstation Portable)
Port from the PC version.
Japan
11/27/2008
Higurashi Daybreak Portable Mega Edition (Playstation Portable)
Expansion game.
Japan
11/26/2009

Fighters
Akasaka Mamoru
Chie Rumiko
Furude Hanyū
Furude Rika
Hōjō Satoko
Hōjō Satoshi
Playstation Portable
Irie Kyōsuke
Kasai Tatsuyoshi
Kimiyoshi Natsumi
Maebara Keiichi
Ōishi Kuraudo
Ryūgū Rena
Sonozaki Akane
Sonozaki Mion
Sonozaki Shion
Takano Miyo
Tanashi Miyoko
Playstation Portable
Tetsuro Okonogi
Playstation Portable
Tomitake Jirō

Credits
Worldwide
Voice Actor

Mika Kanai as Hōjō Satoko
Toshihiko Seki as Irie Kyōsuke
Satsuki Yukino as Sonozaki Mion