Compare Rankings Fun & Games Site Info Search

Any character who has ever been fightable in any fighting game ever. Includes characters only accessible as bosses or assists.

Named
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Tagged

Uses the martial art of kung fu.

A
Baihu Zhang
(Baihu Lee (prototype name))
Byulbram Creature
Chen
(Professor Chen)
Sega
Crane
(Cloud-sleeve Ji, Ji Yun Xiu, 纪云袖)
IGS
Dao-Long
(Liu-Khai (mirror match))
Visco Games
Gyoku-Ryu
(Yu-Long)
Jaleco
Krillin
(Kurilin, Kuririn, Klilyn)
Akira Toriyama
Kuan-Taren
(Hong-Wang)
Jaleco
Kuan-Yuen
(Hei-Wang)
Jaleco
Kung-Fu Dugongs
(Kung-Fu Jugongs)
Eiichiro Oda
Lee Diendou
(Lee Tendok)
Data East
Leo Kliesen
(Eleonor Kliesen)
Namco
Mai-Ling
(Tao (Japan))
Capcom
Might Guy
(Mighty Guy, Maito Gai)
Masashi Kishimoto
Minmin
(Mary (some US versions), Min Min)
Culture Brain
Monkey Boy
(Sun Tie Er, Grandson Hard Child, 孙铁儿)
IGS
Pao-Chu
(Mo-Zhu)
Jaleco
Pho Huang
(Phoenix)
C&E, Inc.
Rai-Ryu
(Lei-Long)
Jaleco
Ryuhi
(Rick (some US releases))
Culture Brain
Scorpion
(Bai Shaoting, 白少廷)
IGS
Ten-Ryu
(Tian-Long)
Jaleco
Wang-Fu
(Mo-Ton)
Jaleco
Xiaoyu
(Ling Xiaoyu)
Namco

Since 2006
Twitter| Facebook| Discord| E-Mail