Ora Ora Orange
Search:
FAB Login
Username:
Password:
Juri Han
Damage Taken
What the...?
Damage Taken
You little....
Damage Taken
Dammit!
Pandora Sacrifice
What...the hell?!
Fighter Select